معماری
خانه / بایگانی برچسب: تاریخی

بایگانی برچسب: تاریخی

پایتخت زعفران قاینات

❤️🌷 ثبت تاریخی قائنات🌷❤️ خاک قائن ازازل,شدکیمیا. بادومحصولی گران,همچون طلا. آن زرشک وزعفران,خوش عطربو. بهرمصرف,ازبهشت,کردندعطا. بهربهبودِهمه,دردومرض. میدهدچون جمله,بیماری شفا. آنچنان پیچیده,نامش درجهان. ثبت تاریخِ ملل,این کیمیا. لیک بعضی بانفوذوحرف کذب. گوئیاسرقت,نمایندخاک ما. چونکه ثبتش,بوده,کاری معنوی. مرکزاستان,شده,پُرمدّعا. یادشان,رفته,قهستان بزرگ. بوده ای جزیی زآن روزی شما. اندرآن روزم,همین محصول خوب. بوده,دسترنجِ کشاورزانِ …

ادامه نوشته »