معماری
خانه / قیمت بروز زعفران

قیمت بروز زعفران

 ثبت۱۳۵۰

دفتر مرکزی:خراسان جنوبی قاینات

aghele_saffron_export: instagram

تلفن دفتر:۰۵۶۳۲۵۲۱۹۳۸

 ۹۱۵۳۶۲۸۹۵۶ squids whatsapp+98
قیمت روز زعفران۱۴۰۰/۲/۱۸

نام قیمت هر کیلو (تومان)
 ۱ نگین سوپر اتویی ۱۴۷۰۰۰۰۰
 ۲ نگین سوپر صادراتی ۱۳۷۰۰۰۰۰
 ۳ نگین سوپر ۱۲۷۰۰۰۰۰
 ۴  نگین ۱۱۷۰۰۰۰۰
 ۱ سرگل سوپر صادراتی  ۱۰۳۰۰۰۰۰
 ۲ سرگل قاینات  ۹۸۰۰۰۰۰
 ۳ سرگل ضعیف ۹۲۰۰۰۰۰
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی ۱۰۳۰۰۰۰۰
 ۲ پوشال قلمدار ۹۵۰۰۰۰۰
 ۳ پوشال معمولی ۹۰۰۰۰۰۰
 دسته(دختر پیچ)                                                                           ۸۰۰۰۰۰۰
 نرمه زعفران ۷۸۰۰۰۰۰

قیمت زرشک

نام قیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی ۵۹۰۰۰
زرشک اناری معمولی ۵۵۰۰۰
پفکی صادراتی ۷۰,۰۰۰
 پفکی۲ ۶۵,۰۰۰
کنسانتره زرشک ۹۵,۰۰۰
عناب ۵۵,۰۰۰

آدرس اینستاگرام   aghele_saffron_export

دفتر مرکزی :خراسان جنوبی قاینات

تلفن دفتر:۰۵۶۳۲۵۲۱۹۳۸